Indywidualne

Powstałe w Instytucie Muzykologii publikacje, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe ukazują charakter i zakres realizowanych w niej badań, z których wiele było wspieranych przez ministerialne granty badawcze. Ich tematy dotyczą z jednej strony różnorodnych aspektów badań muzykologicznych, związanych ze specjalizacją naukową pracowników Instytutu, z drugiej natomiast – szerokiej problematyki interdyscyplinarnej. Wiele publikacji jest efektem studiów nad teorią i historią teatru operowego, prowadzonych wspólnie z Zakładem Teatrologii Instytutu Filologii Polskiej UAM. Listę opublikowanych monografii nieustannie wzbogacają publikacje doktorantów, realizujących w Instytucie swe różnie ukierunkowane dysertacje. Dużą rangę mają publikacje angielskojęzyczne, w tym zainicjowana w roku 1993 seria wydawnicza Interdisciplinary Studies in Musicology, oparta na wieloletniej współpracy Instytutu Muzykologii z różnymi ośrodkami zagranicznymi i prezentująca także dorobek muzykologów polskich.

 

Tytuł: Intuicja czy scjentyzm. Stockhausen – Ligeti – Nono – Berio – Xenakis – Grisey
Autor: Justyna Humięcka-Jakubowska
Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 750
ISBN: 978-83-765-4257-7
Spis treści

 

Tytuł: Historia muzyki polskiej, tom III, Barok, część druga 1697-1795 Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi
Autor: Alina Mądry
Wydawnictwo: Sutkowski Edition, Warszawa
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-837-982-026-9
Spis treści

 

Tytuł: Przeciw muzykologii niewrażliwej
Autor: Maciej Jabłoński
Wydawnictwo: Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 384
ISBN: 978-83-63795-93
Spis treści

 

Tytuł: Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku
Autor: Walter-Mazur Magdalena
Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 442
ISBN: 978-83-7654-316-1
Spis treści

 

Tytuł: Instynkt tonalny. Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej
Autor: Piotr Podlipniak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-232-2919-3
Spis treści

 

Tytuł: Inspirations in reflection and creativeness. Karlheinz Stockhausen – György Ligeti – Luigi Nono – Luciano Berio – Iannis Xenakis
Autor: Justyna Humięcka-Jakubowska
Wydawnictwo: LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 204
ISBN: 978-36-598-1079-4
Spis treści

 

Tytuł: Karol Kurpiński i romantyczna Europa
Autor: Marcin Gmys
Wydawnictwo: Editions Spotkania, Warszawa
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 164
ISBN: 978-83-796-5120-7
Spis treści

 

Tytuł: The Musical Culture of Polish Benedictine Nuns in the Seventeenth and Eighteenth Centuries
Autor: Magdalena Walter-Mazur
Wydawnictwo: Peter Lang, Warszawa
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 322
ISBN: 978-36-316-7846-6
Spis treści

 

Tytuł: Przeobrażenia pamięci, przeobrażenia kanonu. Historie muzyki w kręgu współczesnych dyskursów
Autor: Ewa Schreiber (współaut. Karolina Golinowska)
Wydawnictwo: Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 242
ISBN: 978-83-661-0727-4
Spis treści

 

Tytuł: Polska w muzycznej Europie. Tematyka polska w dziełach kompozytorów zagranicznych XIX wieku
Autor: Ryszard Daniel Golianek
Wydawnictwo: PWM, Kraków
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 430
ISBN: 978-83-224-5081-9
Spis treści