Zbiorowe

 

Tytuł: Henryk Wieniawski and the Bravura Tradition
Autor: ed. by Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska
Wydawnictwo: Henryk Wieniawski Musical Society and Poznań Society for the Advancelent of the Arts and Sciences, Poznań
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 242
ISBN: 978-83-76540-67-2
Spis treści

 

Tytuł: Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki
Autor: red. Ryszard Daniel Golianek, Piotr Urbański
Wydawnictwo: Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 343
ISBN: 978-83-60593-12-7
Spis treści

 

Tytuł: Bliżej opery. Twórcy – dzieła – konteksty
Autor: red. J. Mianowski, R. D. Golianek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 249
ISBN: 978-83-7611-578-8
Spis treści

 

Tytuł: Henryk Wieniawski and the 19th Century Violin Schools. Techniques of Playing, Performance Questions of Sources and editorial Issues
Autor: ed. by M. Jabłoński, D. Jasińska
Wydawnictwo: The Henryk Wieniawski Musical Society, Poznań
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 200
ISBN: 83-923344-1-8
Spis treści

 

Tytuł: Teatr operowy Stanisława Moniuszki. Rekonesanse
Autor: red. M. Jabłoński, E. Nowicka
Wydawnictwo: PTPN , Poznań
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 188
ISBN: 83-7063-437-0
Spis treści

 

Tytuł: Teorie opery. Theories of Opera
Autor: ed. M. Jabłoński
Wydawnictwo: PTPN , Poznań
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 460
ISBN: 83-7063-401-X
Spis treści

 

Tytuł: Music in the World of Ideas
Autor: ed. H. Geyer, M. Jabłoński, J. Stęszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Nova, Poznań
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 555
ISBN: 978-8387433284
Spis treści

 

Tytuł: Henryk Wieniawski. Composer and Virtuoso in the Musical Culture of the XIX and XX Centuries
Autor: ed. M. Jabłoński, D. Jasińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rhytmos, Poznań
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 334
ISBN: 83-908462-6-8
Spis treści

 

Tytuł: Opera polska w XVIII i XIX wieku
Autor: red. M. Jabłoński, J. Stęszewski, J. Tatarska
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 187
ISBN: 83-7063-268-8
Spis treści

 

Tytuł: Mickiewicz i muzyka. Słowa – dźwięki – konteksty
Autor: red. T. Brodniewicz, M. Jabłoński, J. Stęszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Nova, Poznań
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 104
ISBN: 8388392107
Spis treści

 

Tytuł: Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w perspektywie kultury muzycznej XX wieku
Autor: red. J. Astriab, M. Jabłoński, J. Stęszewski
Wydawnictwo: PTPN , Poznań
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 267
ISBN: 8370632378
Spis treści

 

Tytuł: Opera polska w XX wieku
Autor: red. M. Jabłoński, H. Lorkowska, J. Stęszewski
Wydawnictwo: PTPN , Poznań
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 196
ISBN: 8370632351
Spis treści