Zbiorowe

 

Tytuł: Muzykologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1974-1999. Tradycje, działalność i dokumentacja
Autor: red. M. Jabłoński, D. Jasińska, J. Stęszewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 158
ISBN: 83-232-0969-3
Spis treści

 

Tytuł: Florian Dąbrowski. Pisma o muzyce
Autor: red. M. Jabłoński, J. Stęszewski
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 1998
Liczba stron: 183
ISBN: 83-7063-209-2
Spis treści

 

Tytuł: Tadeusz Szeligowski. Wokół twórcy i jego dzieła
Autor: red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska
Wydawnictwo: Ars Nova, Poznań
Rok wydania: 1998
Liczba stron: 159
ISBN: 8385409882
Spis treści

 

Tytuł: Context of Musicology 2
Autor: red. D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, M. Jabłoński
Wydawnictwo: Ars Nova, Poznań
Rok wydania: 1998
Liczba stron: 508
ISBN: 978-8385409045
Spis treści

 

Tytuł: Context of Musicology 1
Autor: red. D. Jasińska, B. Muszkalska, R. Wieczorek, M. Jabłoński
Wydawnictwo: Ars Nova, Poznań
Rok wydania: 1997
Liczba stron: 508
ISBN: 978-8385409045
Spis treści

 

Tytuł: Polska edukacja muzyczna wobec przemian systemowych
Autor: red. M. Jabłoński, J. Stęszewski
Wydawnictwo: PTPN, Poznań
Rok wydania: 1997
Liczba stron: 141
ISBN: 8370631959
Spis treści

 

Tytuł: Muzyka i totalitaryzm
Autor: red. M. Jabłoński, J. Tatarska
Wydawnictwo: Ars Nova, Poznań
Rok wydania: 1996
Liczba stron: 204
ISBN: 8385409475
Spis treści

 

Tytuł: Twórczość Gioacchino Rossiniego – w dwusetną rocznicę urodzin
Autor: red. M. Jabłoński
Wydawnictwo: Ars Nova, Poznań
Rok wydania: 1994
Liczba stron: 77
ISBN: 8385409580
Spis treści

 

Tytuł: Krzysztof Meyer. Od i do kompzytora
Autor: red. M. Jabłoński
Wydawnictwo: Ars Nova, Poznań
Rok wydania: 1994
Liczba stron: 190
ISBN: 838540936X
Spis treści