Konwersatoria

5 kwietnia 2022
prof. UJ dr hab. Aleksandra Patalas (UJ)
Kolekcja rękopisów muzycznych z Rakowa – reinterpretacja

1 marca 2022
dr Sławomir Wieczorek (UWr)
Pośród ruin i mitów. Muzyka w tużpowojennym Wrocławiu

14 stycznia 2020
dr Mariusz Gradowski (UW)
Między przemysłem muzycznym a wielką sztuką. Przypadek twórczości Czesława Niemena

03 grudnia 2019
dr Małgorzata Lisecka (UMK)
Problematyka ekspresji  uczuć w teatrze operowym na podstawie francuskich i włoskich słowników muzycznych 1767-1825

24 kwietnia 2018
prof. dr hab. Alicja Jarzębska (IM UJ)
Spór o ład i logikę utworu muzycznego w teorii i historii muzyki XX wieku

27 lutego 2018
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (IM UWr, KMKiWM UO)
Znaczenie projektu Musica Claromontana dla badań staropolskiej kultury muzycznej

23 stycznia 2018
prof. dr hab. Piotr Urbański (WFPiK Poznań)
Od Metastasia do Mozarta i z powrotem (wokół La Clemenza di Tito)

06 czerwca 2017
dr hab. Małgorzata Gamrat (IM UW Warszawa)
Liszt i teatr

04 kwietnia 2017
dr Małgorzata Sieradz (IS PAN Warszawa)
Henryk Opieński w kręgu przyjaciół. Nie tylko muzyczne wątki w znanej i nieznanej korespondencji Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Stanisława Estreichera

10 stycznia 2017
Alan Jackson (Londyn)
Listen to the links („Tempo di Mezzo in Donizetti’s Operas”)

24 maja 2016
dr Danuta Gwizdalanka (Kolonia – Poznań)
Biografia kompozytora – najgłębsze pułapki

09 maja 2016
prof. Stanislav Tuksar (Zagrzeb), prof. Harry White (Dublin)
Nationalism and Music in Nineteenth-Century Europe: Two Case Studies – Croatia and Ireland

26 kwietnia 2016
prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa )
Pisanie historii muzyki niezapisanej. O traktacie Darwisza Ali Czangi (XVII w.)

27 kwietnia 2015
prof. dr hab. Dobrochna Ratajczakowa (Poznań)
Teatrolog w operze

27 października 2014
ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot
Muzyka barokowa z katedr, klasztorów i misji wśród Indian w Boliwii

24 marca 2014
dr Magdalena Stochniol
Między myśleniem strukturalnym  a swobodą wyobraźni muzycznej. Źródła inspiracji w twórczości Sofii Gubajduliny

16 grudnia 2013
dr Ewa Storkås (Skien – Norwegia)
Koncepcja edukacji artystycznej w Skandynawii na przykładzie Skienkulturskole i metody „Pianoforte facile es 2002”

25 listopada 2013
dr Sławomir Wieczorek (Wrocław)
Stalinowski Regietheater? Leona Schillera inscenizacje oper Stanisława Moniuszki

06 maja 2013
prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek (Warszawa)
Muzyka: trzy portrety w Ikonologii Cesarego Ripy

12 listopada 2012
dr Maciej Jabłoński (Poznań)
Rozmawiając z Mieczysławem Tomaszewskim

21 maja 2012
dr Alina Mądry (Poznań)
Co jest a co nie jest kontrafakturą, czyli „polska” muzyka XVIII wieku pod lupą repertuaru europejskiego

23 kwietnia 2012
prof. Helen Geyer (Weimar, Jena)
Posthumus-Considerations on Verdi and the Risorgimento

26 marca 2012
dr Danuta Popinigis (Gdańsk)
A zegar na ratuszu śpiewa symfonały… Uwagi o carillonach i muzyce carillonowej dawnego Gdańska

28 listopada 2011
dr Paweł Gancarczyk (Instytut Sztuki PAN, Warszawa)
O podwójnej naturze druku: z badań nad kulturą muzyczną XVI wieku

24 października 2011
dr Wojciech Stępień (Akademia Muzyczna w Katowicach)
Anioł w muzyce

23 maja 2011
dr Agnieszka Draus (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Cykl sceniczny „Licht” Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata

09 maja 2011
dr Marcin Trzęsiok (Akademia Muzyczna w Katowicach)
Toru Takemitsu: jak filozofia staje się muzyką

18 kwietnia 2011
mgr Jakub Kasperski (UAM)
Muzyka popularna jako przedmiot badań muzykologii

28 lutego 2011
dr Piotr Przybysz (UAM):
Mózg muzyczny. Jego rola w percepcji i tworzeniu muzyki w ujęciu neuroestetyki

24 stycznia 2011
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko (Warszawa)
Początki i rozwój fonografii do 1918 roku

17 stycznia 2011
dr Barbara Pabjan (Wrocław)
Dylematy badań empirycznych w socjologii muzyki

08 grudnia 2010
dr Rudiger Ritter (Freie Universität Berlin)
Dlaczego Moniuszko nie cieszył się powodzeniem na Zachodzie?

16 listopada 2010
dr Tomasz Jeż (Uniwersytet Warszawski)
Praktyka muzyczna w ośrodkach jezuickich: od statusu persona non grata do głównego medium potrydenckiej propaganda fidei

25 maja 2010
Peter Burkholder (Bloomington)
Music of the Americas and Historical Narratives

18 maja 2010
dr Rafał Ciesielski (Zielona Góra)
Dlaczego (nie)lubimy Rubika ?

6 kwietnia 2010
mgr Ewa Schreiber (Poznań)
Wyobraźnia metaforyczna w tekstach i twórczości kompozytorów współczesnych: Pierre Schaeffer, Raymond M. Schafer, Gerard Grussey

15 marca 2010
prof. dr hab. Irena Poniatowska (Warszawa)
Chopin w poezji

19 stycznia 2009
Bartosz Dąbrowski (Gdańsk)
Szymanowski i jego marginesy. Żałoba jako figura odmienności w literackich fragmentach i wczesnych opusach wokalnych kompozytora

09 czerwca 2008
mgr Agnieszka Budzińska-Bennnett (Bazylea),
Aluzja i parodia – contrafactum w motetach Ars Antiqua

12 maja 2008
dr hab. Stefan Keym
The Tradition of “per aspera ad astra” In Polish Symphonic Music from Noskowski up to „Młoda Polska”

21 kwietnia 2008
prof. dr hab. Ludwik Bielawski
Czas w muzyce i kulturze

29 października 2007
prof. Mirosław Perz
(konwersatorium bez tematu) ogólnie wspomnienia o poznańskiej muzykologii

04 czerwca 2007
mgr Adriana Gałdyńska-Mazan
Jerzy Grotowski i jego laboratorium teatru w kontekście kultur Orientu

07 maja 2007
mgr Mikołaj Rykowski (Poznań)
Harmoniemusik – osiemnastowieczna muzyka na zespoły instrumentów dętych w świetle wartości artystycznej i użytkowej

26 marca 2007
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska (Warszawa)
Serenaty G. A. Ristoriego skomponowane dla dworu polskiego

04 grudnia 2006
prof. UAM dr hab. Ryszard D. Golianek (Poznań)
Fakty, interpretacje, przekłamania czyli o meandrach historii muzyki (na przykładzie własnych badań nad życiem i twórczością Juliusza Zarębskiego)

22 maja 2006
prof. Irena Poniatowska (Warszawa)
Ciągłość i periodyzacja w historii muzyki

08 maja 2006
prof. Mirosław Perz (Warszawa)
O stylu muzycznym w kontekście globalizacji

27 lutego 2006
mgr Marlena Gnatowicz (Poznań)
Allos makhar – nieszczęście Orfeusza czyli mit przeobrażony. Wizja mitu o Orfeuszu i Eurydyce według O kokoschki i E. Křeneka

12 grudnia 2005
dr Arleta Nawrocka-Wysocka
Chorał protestancki – repertuar kształtujący tożsamość wspólnoty

28 listopada 2005
prof. Helen Geyer (Weimar)
„Politics in Culture”: Rivalism in the Shadow of Potent Courts. Consideration Regarding the Courts of Weimar and Sondershausen

11 kwietnia 2005
Szymon Paczkowski (Warszawa)
O historii Bachowskiej Aria tempo di Polonaise na cześć Joachima Friedricha Flemminga

14 marca 2005
Andrzej Hejmej (Kraków)
Partytura literacka

28 lutego 2005
Helmut Loos (Lipsk)
Das weltliche Oratorium in Deutschland von Schumann bis Kagel

30 listopada 2004
Martina Homma (Kolonia)
“Wielkość małych rzeczy”. O aspektach dojrzałego stylu osobistego Witolda Lutosławskiego  pod kątem prac marginalnych, wczesnych lub napisanych pod pseudonimem

08 listopada 2004
Izabela Bogdan (Poznań)
Muzyka w przestrzeni miejskiej Królewca przełomu XVI i XVII wieku

17 maja 2004
Marcin Poprawski (Poznań)
Niedokończone dzieło muzyczne

22 marca 2004
Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Warszawa)
Atrybucja dzieła muzycznego jako inspiracja badawcza. Marcin Mielczewski, M. M. i kolekcja Emila Bohna

9 lutego 2004
Olena Szewczuk (Kijów)
Szliahy rozvytku bagatogolossia (narodnogo i cerkiewnego) u Shidnij Slow’janszczyni (17 st.) [Szlaki rozwoju wielogłosu (narodowego i cerkiewnego) na wschodniej Słowiańszczyźnie (XVII w.)]

12 stycznia 2004
mgr Justyna Humięcka-Jakubowska (Poznań)
Scena słuchowa w muzyce posttonalnej

08 grudnia 2003
prof. dr hab. Michał Bristiger (Warszawa)
Dylematy komparystyki muzycznej

17 listopada 2003
Paweł Mykietyn (Warszawa)
Artystyczna twórczość współczesnego kompozytora. Próba charakterystyki

12 maja 2003
dr Klaus-Peter Brenner (Getynga)
Das „Tonbank” – Prinzip – eine musikalische Gestaltungstechnik und ihr lokalspezifischen Ausprägungen in Süd-, Ost- und Zentralafrika

07 kwietnia 2003
prof. Mirosław Perz (Warszawa)
Z badań nad muzyką późnego średniowiecza w Polsce

17 marca 2003
prof. Krzysztof Szlifirski (Warszawa)
Pogranicza muzyki i techniki – muzyka elektroakustyczna

09 grudnia 2002
mgr Piotr Podlipniak (Poznań)
O uniwersalnych aspektach komunikacji muzycznej

18 listopada 2002
dr Krystyna Winowicz (Poznań)
Prof. Adolf Chybiński – w 50 rocznicę śmierci

27 maja 2002
prof. Laurencje Libin (New York)
Evolution of Musical Instruments

22 kwietnia 2002
prof. Krzysztof Meyer (Kolonia)
Kilka uwag na temat własnej techniki kompozytorskiej

18 marca 2002
dr Maciej Broniewski (Poznań)
Luterańska teologia muzyki

25 lutego 2002
dr Magdalena Dziadek
Kontekst teoretyczno – literacki krytyki muzycznej okresu Młodej Polski

17 grudnia 2001
prof. dr Karol Berger (Stanford)
Strzała czasu i nadejście muzycznej nowoczesności

26 listopada 2001
prof. dr Martin Staehelin (Getynga)
„Kunstgeschichte aus diesen Trümmern”. Überlegungen zur musikalischen Überlieferung des späten Mittelalters

14 maja 2001
mgr Alicja Knast (Poznań)
Polska szkoła lutnicza XVII i XVIII w. „Idiom, chronologia i miejsce w kulturze polskiej i europejskiej w świetle najnowszych badań”

23 kwietnia 2001
dr Armin Brinzing (Monachium)
Europäische Tanzmusik in Breslau des 16. Jahrhunderts (Europejska muzyka taneczna we Wrocławiu w XVI wieku)

19 marca 2001
mgr Grzegorz Piotrowski (Poznań)
Ta trzecia”. Z problemów muzyki popularnej XX wieku

04 grudnia 2000
dr Krzysztof Guczalski (Kraków)
„Najwyższa ogólność” i „najściślejsza określoność” znaczeń muzyki. O paradoksach Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Arthura Schopenhauera i Susanne Langer

15 maja 2000
mgr Alina Mądry (Poznań)
Carl Philipp Emanuel Bach – kompozytor przełomu

10 kwietnia 2000
prof. dr hab. Helen Geyer (Weimar)
Z zagadnień opery XVIII wieku

06 marca 2000
prof. dr hab. Regine Allgayer-Kaufmann (Berlin)
Die Verwandlung als ästhetische Kategorie: traditionelle Musiktheater in Italien und Brasilien

17 stycznia 2000
dr hab. Małgorzata Woźna (Kraków)
Poglądy polskich krytyków muzycznych w II połowie XIX wieku na temat kolorytu muzyki francuskiej

06 grudnia 1999
prof. dr hab. Maria Manturzewska (Warszawa)
Psychologia muzyki jako dziedzina naukowa i dziedzina praktycznych zastosowań

15 listopada 1999
Ryszard Peryt (Warszawa)
Wcielanie partytury

22 marca 1999
dr Regina Chłopicka (Kraków)
Teatr Krzysztofa Pendereckiego

22 lutego 1999
mgr Magdalena Walter-Mazur (Poznań)
Niemiecka recepcja madrygału: „Fontana d’Israel Johann” Johanna Hermanna Scheina