Plany i programy zajęć dydaktycznych

W Instytucie Muzykologii UAM od roku akademickiego 2023/2024 są realizowane dwa programy studiów. Studenci kontynuujący w roku akademickim 2023/24 studia na II i III roku studiów licencjackich realizują studia wg programu wprowadzonego w roku akademickim 2020/2021, natomiast studenci, rozpoczynający w roku akademickim 2023/2024 studia na I roku studiów licencjackich i na I roku studiów magisterskich, realizują program obowiązujący w roku akademickim 2023/2024.

specjalność operologiczna

specjalność nauczycielska