Plany i programy zajęć dydaktycznych

W Instytucie Muzykologii UAM od roku akademickiego 2019/2020 są realizowane dwa programy studiów. Studenci kontynuujący w roku akademickim 2020/21 studia na II i III roku studiów licencjackich realizują studia wg programu wprowadzonego w roku akademickim 2019/2020, natomiast studenci, rozpoczynający w roku akademickim 2020/2021 studia na I roku studiów licencjackich i na I roku studiów magisterskich, realizują program obowiązujący w roku akademickim 2020/2021.