NOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA
NOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

Od roku akademickiego 2023/2024
w Instytucie Muzykologii UAM
wprowadzony zostanie nowy program
dwuletnich studiów magisterskich
o profilu badawczym

Jubileusz stulecia akademickiej muzykologii w Poznaniu
Jubileusz stulecia akademickiej muzykologii w Poznaniu
Baza Grove Music Online
Baza Grove Music Online

Grove Music Online (część pakietu Oxford Music Online), będącą obecnie największą, aktualizowaną na bieżąco i dostępną elektronicznie naukową encyklopedią muzyczną na świecie. Na jej zawartość składają się ostatnie wersje drukowane następujących edycji :

  • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (29 volumes, 2001)
  • The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (3 volumes, 2002)
  • The New Grove Dictionary of Opera (4 volumes, 1992)
  • The Norton Grove Dictionary of Women Composers (1 volume, 1994)
  • The Grove Dictionary of American Music, 2nd edition (8 volumes, 2013)
  • The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2nd edition (5 volumes, 2014)

 

Microsoft Teams
Microsoft Teams

Instruktaż instalacji i korzystania z MS Teams oraz Moodle dostępne są dla zalogowanych użytkowników w intranecie.

Intranet Studenta
Intranet Studenta

W Intranecie, student UAM otrzyma dostęp do najważniejszych aktualności uniwersyteckich, wsparcie zarówno techniczne jak i dydaktyczne.

Kampusy UAM
Kampusy UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza posiada trzy kampusy położone w różnych częściach Poznania: Kampus Morasko, Kampus Śródmiejski, Kampus Ogrody.

Strona główna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa.

Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają.

Aktualnie na 80 kierunkach i ponad dwustu specjalnościach studiuje blisko 35 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształci się ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające. Dyplom naszej uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

O UAM