1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 7 listopada 2022 r.

BESTStudentGRANT – VII edycja

BESTStudentGRANT – VII edycja (konkurs IDUB nr 079) – termin składania wniosków: do 24 listopada 2022 r. 

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM 1 roku studiów I stopnia oraz studenci 1 roku jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub/ i uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę), chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze.

Konkurs obejmuje finansowanie indywidualnego projektu badawczego studenta.   

Szczegóły na stronie www konkursu https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/aktualnosci/wystartowala-vii-edycja-konkursu-beststudentgrant 

w intranecie https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx?ga=1 oraz w załączonym regulaminie (REG-BSG-VII) 

Wniosek konkursowy należy wypełnić na stronie internetowej Projektu: https://idub.amu.edu.pl   zakładka: Konkursy – Konkurs 079 – BESTStudentGRANT