1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 8 listopada 2022 r.

Otwarcie wystawy 100 lat muzykologii uniwersyteckiej w Poznaniu

Instytut Muzykologii UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu serdecznie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy 100 lat muzykologii uniwersyteckiej w Poznaniu, wtorek 8 listopada, godz. 12.00.

Wystawa prezentuje dzieje i dorobek poznańskiej muzykologii od czasu jej powstania na Uniwersytecie Poznańskim w 1922 r. aż po czasy współczesne. Zaprezentowane zostaną unikatowe dokumenty z Archiwum UAM, Archiwum Akademii Muzycznej, Archiwum Instytutu Muzykologii UAM, ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Biblioteki Collegium Historicum oraz zbiorów prywatnych. Szczególnie interesujące są materiały z okresu przedwojennego dotyczące pierwszego w Polsce Regionalnego Archiwum Fonograficznego zainicjowanego przez twórcę poznańskiej muzykologii prof. Łucjana Kamieńskiego. Ukazane też zostaną dramatyczne losy tego uczonego. Kulturotwórcza działalność poznańskiej muzykologii zostanie przedstawiona przez pryzmat wszechstronnej aktywności jej absolwentów.

Otwarcie wystawy uświetni koncert w wykonaniu studentek muzykologii: Marianna Kowal –lutnia, Monika Woźniak – klawesyn.

Wystawa prezentowana będzie w holu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ul. F. Ratajczaka 38 do 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji