default-logo

ZAWIADOMIENIE

Wydział Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia, że dnia 6 lipca 2020 roku, o godzinie 12:00, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o sztuce:

mgr Magdaleny Nowickiej-Ciecierskiej

Temat rozprawy doktorskiej:

„Słuchane na ostro”. Andrzej Chłopecki jako muzykolog, krytyk, radiowiec i promotor nowej muzyki 

Promotor: prof. UAM dr hab. Marcin Gmys

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Komorowska, em. prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

prof. UZ dr hab. Rafał Ciesielski, Uniwersytet Zielonogórski

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Biurze Obsługi Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 2.59 (zapoznanie się z dysertacją wymaga wcześniejszego umówienia, zgłoszenie należy wysłać na adres wnos@amu.edu.pl min. dobę przed planowaną wizytą)

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronach Wydziału Nauk o Sztuce:

https://amu.edu.pl/Wydzial-Nauk-o-Sztuce/postepowanie-awansowe/doktoraty

UWAGA! Uczestnictwo w publicznej obronie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu – stosowną informację należy wysłać najpóźniej do 3 lipca do godziny 15:00, na adres wnos@amu.edu.pl.

Spotkanie próbne – z udziałem publiczności – odbędzie się 6 VII 2020 roku o godz. 11:00.

U W A G A !!!

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w trakcie epidemii 

Od dnia 18 maja br. wznawiamy działalność bibliotek wydziałowych w zakresie ograniczonym do wypożyczeń oraz zwrotów książek. Punkty wypożyczeń i zwrotów będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00. Do odwołania nie ma możliwości korzystania z czytelni i komputerów w bibliotekach.

 1. Możliwość wypożyczeń z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego UAM mają pracownicy, doktoranci i studenci UAM. Czytelnicy mogą wypożyczać zbiory z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz macierzystej biblioteki wydziałowej.
 2. Warunkiem koniecznym do spełnienia, aby wypożyczyć książki jest posiadanie konta czytelnika aktywowanego w bieżącym roku akademickim i wolnego od blokad finansowych.
 3. Zapisanie się do biblioteki bądź aktywacja konta bibliotecznego możliwe są on-line przez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika.
 4. Wszelkie zobowiązania finansowe wobec biblioteki należy uregulować z wykorzystaniem bankowości elektronicznej przed wizytą w punkcie wypożyczeń.
 1. Książki należy zamówić elektronicznie w katalogu online, poprzez przycisk „zamów”. Maksymalny limit wypożyczeń to 5 egzemplarzy.
 2. Z księgozbioru niepodlegającemu wypożyczeniom, biblioteki mogą wykonać kopie, na które należy złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej amu.edu.pl na adres danej biblioteki.
 3. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy w lokalizacji, w której zostały zamówione zbiory – po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru w Koncie czytelnika lub na e-mail.
 1. Zwrot wypożyczonych zbiorów będzie możliwy wyłącznie, gdy konto czytelnika będzie wolne od jakichkolwiek obciążeń finansowych. Nie ma możliwości dokonania płatności gotówkowych. Zwrócone książki po 3-dniowej kwarantannie zostaną zdjęte z konta czytelnika.
 2. Podczas przebywania w obrębie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans  przestrzenny (minimum 2 m). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos oraz stosować jednorazowe rękawiczki, przed podejściem do stanowiska obsługi należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym.

Korzystanie z Biblioteki Collegium Historicum

Uprzejmie informujemy, że od 18 maja 2020 r. Biblioteka Collegium Historicum wznawia dla pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Archeologii, Wydziału Historii, Wydziału Nauk o Sztuce oraz Instytutu Antropologii i Etnologii możliwość wypożyczania oraz dokonania zwrotu publikacji wypożyczonych w BCH.

Obsługa Czytelników odbywała się będzie w drzwiach czytelni (wejście z zewnątrz od strony zachodniej) – UDOSTĘPNIANIE oraz w wyznaczonym miejscu w holu Collegium Historicum – ZWROTY (wystawiony wózek biblioteczny). Podczas przebywania w obrębie punktów wypożyczeń oraz zwrotów czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 2 metry) oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta, przed podejściem do stanowiska obsługi dezynfekować ręce płynem odkażającym; zaleca się stosować rękawiczki ochronne.

Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika), które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych, zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: http://lib.amu.edu.pl/regulamin-i-oplaty/. Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać online poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika. Wszelkich płatności należy dokonywać z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Wypożyczenia

 1. Publikacje przeznaczone do wypożyczenia na zewnątrz (opisane w katalogu jako „Wypożyczane wszystkim czytelnikom z UAM”) zamawiać należy elektronicznie
  w katalogu online, poprzez przycisk „zamów” widoczny przy wybranej pozycji.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 5 woluminów. Zamówienia składane na większą liczbę książek będą ograniczane do pięciu wg kolejności wydruku.
 3. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00, w miejscu wyznaczonym tzn. w drzwiach czytelni Biblioteki Collegium Historicum. O możliwości odbioru zamówionych materiałów informuje wpis na Koncie czytelnika i/lub e-mail. Prosimy zgłaszać się po nie, w ciągu 7 dni, po sprawdzeniu, że już się na koncie znajdują.
 4. Z publikacji niepodlegających wypożyczeniom (opisane w katalogu jako „Udostępniane na specjalnych zasadach” oraz „Do korzystania w czytelni”) Biblioteka może   wykonać kopie, na które należy złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bibhis@amu.edu.pl wg wcześniej określonych zasad widocznych na stronie Biblioteki (do 30 stron skanu jednorazowo).

Zwroty

 1. Zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00 w holu Collegium Historicum, odkładając publikacje na wyznaczony wózek biblioteczny. Książki poddane będą trzydniowej kwarantannie. Po czterech dniach od moment zwrotu książek czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia na swoim koncie, czy materiały biblioteczne zostały z niego zdjęte.
 2. Zaległe opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych należy uregulować wyłącznie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. W gmachu Collegium Historicum nie będą pobierane żadne płatności.
 3. Za książki, których termin zwrotu przypadł na okres zamknięcia Biblioteki lub obecny czas ograniczonego funkcjonowania, nie będą pobierane kary. Termin zwrotu wypożyczonych książek będzie automatycznie przedłużany do momentu przywrócenia normalnego funkcjonowania Biblioteki.

Baza Grove Music Online

Mamy dostęp  do bazy Grove Music Online (część pakietu Oxford Music Online), będącą obecnie największą, aktualizowaną na bieżąco i dostępną elektronicznie naukową encyklopedią muzyczną na świecie. Na jej zawartość składają się ostatnie wersje drukowane następujących edycji :

 • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (29 volumes, 2001)
 • The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (3 volumes, 2002)
 • The New Grove Dictionary of Opera (4 volumes, 1992)
 • The Norton Grove Dictionary of Women Composers (1 volume, 1994)
 • The Grove Dictionary of American Music, 2nd edition (8 volumes, 2013)
 • The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2nd edition (5 volumes, 2014)

Poniżej link, z którego możecie Państwo korzystać z tego zasobu – proszę pamiętać, że jest on dostępny dla 3 jednoczesnych użytkowników. Warunkiem dostępu jest posiadanie  aktualnego, prolongowanego na rok 2018/19 konta bibliotecznego (BU blokuje dostęp w przypadku jego nieposiadania).

http://han.amu.edu.pl/han/grove-music/