Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13 września 2017 roku w wieku 55 lat

zmarł

Śp.

dr hab. Maciej Jabłoński

wieloletni nauczyciel akademicki w Instytucie Muzykologii
Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

wybitny muzykolog i krytyk muzyczny, badacz i znawca teatru operowego,
estetyk i semiotyk muzyki, metodolog muzykologii, autor licznych prac naukowych

Dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu (1992-1994)
Kierownik impresariatu muzycznego „Art – Power Agency” (1994-2002)
Prezes poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich
oraz sekretarz poznańskiej filii Fundacji Kultury Polskiej (1999-2008)
Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Rady Naukowo-Wydawniczej
„Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego” (2000-2015)
Dyrektor interdyscyplinarnych festiwali „Dni Muzyki i Teatru” oraz festiwali muzyki współczesnej
„Poznańska Wiosna Muzyczna”
Inicjator ogólnopolskiego projektu naukowo – artystycznego
„Laboratorium Myśli Muzycznej” (od 2010)

Redaktor naczelny rocznika Interdisciplinary Studies in Musicology
Redaktor serii „Poznańskie Studia Operowe” oraz Res Facta Nova
Przewodniczący redakcji serii Prace Komisji Muzykologicznej
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz „Biblioteki Laboratorium Myśli Muzycznej”

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny humanista i erudyta, animator i organizator wielu wydarzeń artystycznych, całym swym życiem oddany kulturze muzycznej.

Mamie, Bliskim i Przyjaciołom
naszego Kolegi
składamy wyrazy serdecznego współczucia

 Dyrekcja, Pracownicy i Studenci
Instytutu Muzykologii UAM

 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 21 września 2017 r. o godz. 11.00 na Cmentarzu Górczyńskim, ul Ściegiennego 35

Msza w intencji śp. Macieja Jabłońskiego zostanie odprawiona w środę, 20 września 2017 r. o godz. 17.00 w Kościele pw św. Marcina w Poznaniu (ul. Święty Marcin 13) 

 

 

SEKRETARIAT INSTYTUTU MUZYKOLOGII UAM

ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
tel. 61 829 14 00
e-mail: muzykolo@amu.edu.pl
pokój 2.67

Godziny otwarcia sekretariatu
poniedziałek – piątek 9.00-14.00
w soboty nieczynne

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO
SEKCJA MUZYKOLOGII

ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań
tel. 61 829 15 44
e-mail: nizina@amu.edu.plAktualizacja: 18.09.2017