default-logo

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym zaprasza na warsztaty krytyki muzycznej w ramach II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (14–18 września 2021), które poprowadzi Jacek Marczyński. Dla najlepszych przewidziane są: staż w redakcji i publikacje na łamach „Ruchu Muzycznego”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 sierpnia

„Zadaniem uczestników warsztatów dziennikarskich będzie tworzenie relacji i recenzji z przesłuchań II etapu i finałów Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej w dwóch kategoriach wykonawczych: pianistycznej i zespołów kameralnych – komentuje Katarzyna Meissner, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. – Pod okiem redaktora Marczyńskiego uczestnicy będą się uczyć pisania niemal „na żywo” i poznają kuchnię pracy redakcyjnej nad gazetą konkursową”.

Warsztaty poprowadzi Jacek Marczyński – znany dziennikarz i publicysta, autor kilku książek, recenzent dziennika „Rzeczpospolita”, wieloletni współpracownik TVP Kultura, „Ruchu Muzycznego” i miesięcznika „Teatr”.

Teksty relacjonujące postępy konkursu będą ukazywać się w elektronicznym codziennym biuletynie konkursowym m. in. na stronie internetowej Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej https://konkursmuzykipolskiej.pl/  i na łamach „Ruchu Muzycznego”.

Warsztaty skierowane są do studentów i absolwentów kierunków muzycznych i humanistycznych, a także wszystkich osób o sprecyzowanych zainteresowaniach muzycznych zbieżnych z profilem Konkursu, które chcą rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie pisania o muzyce klasycznej (osoby pełnoletnie do 30. roku życia).

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zrefunduje uczestnikom warsztatów koszty zakwaterowania i podróży w wysokości określonej w regulaminie oraz zapewni bezpłatny wstęp na przesłuchania i koncerty Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Za napisanie tekstów i udzielenie licencji na ich publikację każdy z uczestników otrzyma jednorazowe honorarium w wysokości 500 zł brutto.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl  do 12 sierpnia.

Wydział Nauk o Sztuce

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

w Laboratorium do badań muzyki, mowy i gestu

1 etat – szczegóły w załączniku.

1/2 etatu – szczegóły w załączniku.

1/2 etatu – szczegóły w załączniku.

Konkurs na stanowisko adiunkta

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Nauk o Sztuce. Szczegóły w załączniku. Termin składania ofert: 31.08.2021. Szczegóły tutaj

Oferta płatnych praktyk dla studentów

Festiwal Muzyki Kameralnej Krzyżowa-Music poszukuje młodych praktykantów i praktykantek na sierpień 2021, którzy pomogą w organizacji festiwalu. Oferta jest skierowana szczególnie do studentów takich wydziałów jak muzykologia, kulturoznawstwo oraz zarządzanie kulturą. Szczegóły tutaj.


KOMUNIKAT DZIEKANA: Organizacja kształcenia na Wydziale Nauko o Sztuce w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drogie Studentki i Drodzy Studenci, Drogie Pracowniczki i Drodzy Pracownicy Wydziału Nauk o Sztuce!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z „Zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021” i decyzją władz dziekańskich Wydziału Nauk o Sztuce zajęcia dydaktyczne na kierunkach Historia sztuki i Muzykologia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z wytycznymi władz UAM będą one realizowane w trybie wideokonferencji, w czasie rzeczywistym, wedle planu zajęć, który zostanie ogłoszony nie później niż dnia 20 września 2020 r.

Wyjątek stanowić będą następujące zajęcia na kierunku Historia sztuki:

– część zajęć z „Wprowadzenia do historii sztuki: architektury, malarstwa i rzeźby, rzemiosła artystycznego i ornamentyki” dla studentów I roku studiów I stopnia,

– część zajęć ze „Spotkania z dziełem sztuki” dla studentów I roku studiów I stopnia,

– część zajęć z „Seminarium warsztatowego” dla studentów I roku studiów II stopnia.

Te zajęcia będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego jako zajęcia terenowe, poza siedzibą Uczelni, w przestrzeni miasta, w instytucjach kultury, w bezpośrednim kontakcie z zabytkami. Zostaną one zorganizowane w taki sposób, by zapewnić możliwie najbardziej bezpieczny i dogodny udział w nich studentom zarówno z Poznania, jak i z innych części Polski.

Jako zajęcia stacjonarne mogą odbywać się także, jeśli tak postanowi prowadzący w porozumieniu z uczestnikami, seminaria magisterskie.

Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by mimo oczywistych niedogodności związanych z kształceniem zdalnym proces dydaktyczny przebiegał sprawnie i z największym pożytkiem dla studentów.

Wszystkich Państwa serdecznie proszę o wyrozumiałość i wytrwałość – bo nadzwyczajne i przykre okoliczności, które zmuszają nas do podjęcia opisanych powyżej kroków, przecież ustąpią w końcu i będziemy mogli wreszcie spotkać się w salach obu Instytutów na tradycyjnych zajęciach stacjonarnych. Oby jak najszybciej!

Pozostając z taką nadzieją,
łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia,

prof. UAM dr hab. Michał Mencfel
Dziekan Wydziału Nauk o Sztuce

Zasady korzystania z Biblioteki Collegium Historicum w czasie epidemii

Wszelkie informacje są dostępne bezpośrednio na stronie Biblioteki Collegium Historicum

WYPOŻYCZALNIA Biblioteki Wydziału Historycznego UAM, Sekcji Historii Sztuki w czasie przeprowadzanego remontu jest czynna w sali 402 Bloku A Collegium Novum, w pierwszej połowie października – od 5. do 16. października, od poniedziałku do piątku w godzinach 1015

Baza Grove Music Online

Mamy dostęp  do bazy Grove Music Online (część pakietu Oxford Music Online), będącą obecnie największą, aktualizowaną na bieżąco i dostępną elektronicznie naukową encyklopedią muzyczną na świecie. Na jej zawartość składają się ostatnie wersje drukowane następujących edycji :

  • The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition (29 volumes, 2001)
  • The New Grove Dictionary of Jazz, 2nd edition (3 volumes, 2002)
  • The New Grove Dictionary of Opera (4 volumes, 1992)
  • The Norton Grove Dictionary of Women Composers (1 volume, 1994)
  • The Grove Dictionary of American Music, 2nd edition (8 volumes, 2013)
  • The Grove Dictionary of Musical Instruments, 2nd edition (5 volumes, 2014)

Poniżej link, z którego możecie Państwo korzystać z tego zasobu – proszę pamiętać, że jest on dostępny dla 3 jednoczesnych użytkowników. Warunkiem dostępu jest posiadanie  aktualnego, prolongowanego na rok 2018/19 konta bibliotecznego (BU blokuje dostęp w przypadku jego nieposiadania).

http://han.amu.edu.pl/han/grove-music/